***

Har du brug for hjælp i form af midler eller gode råd??

Bestyrelsen for StenderupHalvøRåd (SHR) vil gerne hvis muligt bidrage med tilskud og/eller gode råd til tiltag på Stenderuphalvøen, som vi mener ligger inden for formålsparagraffen i vores vedtægter. Det er bl.a. det, vi er her for.

For at kunne komme i betragtning, skal denne mini-skema udfyldes og sendes til formanden eller en af halvøkoordinatorerne. Halvørådet forbeholder sig ret til at invitere til en uddybende samtale. Ansøgningen/anmodningen vil blive behandlet på SHR’s førstkommende møde. Det er bestyrelsen, som i samråd beslutter hver enkelt uddeling af hjælp/timer/midler.