****

Stenderuphalvøråd blev oprettet til stiftende generalforsamling i april, 2016. Oprettelsen var en logisk forlængelse af de initiativer, der var ved at boble op for at få lidt mere 'gang i den' her på halvøen. Stenderuphalvøen har længe været et meget elsket sted for folk, og især unge familier, at bosætte sig, men men en delvis flytning af skolen i Sdr. Stenderup, tab af købmand i Sdr. Stenderup, og med de mange 'til salg' skilte, der voksede op af jorden rundt omkring, blev man enig om, at nu var vi blevet 'for selvfede'. 

SHR fik som vigtigste opgave at få flere til at flytte til halvøen. For at få det til at ske, er der mange delprojekter i gang, såsom:

  • samarbejde med Kommunen med henblik til udstykninger
  • initiativer til privat udlejning
  • mere samarbejde mellem børnetilbud
  • events, såsom Musik- og outdoor festival
  • udbredelse at sti-system
  • flere kreative tiltag
  • velkomst folder og aktiviteter for nye tilflyttere
  • en ny app og hjemmeisde omkring det gode liv på halvøen

I bestyrelsen sidder:

Cees Kuypers - formand, ck@kamelhuset.dk

Johannes Siebenthal - kassér, johannes@nowocoat.dk

Eva Bræmer Jensen

Brian Andersen

Erik Lund

Peter Manniche

Stine Drue

 

Suppleant:

Lisbet Friche

Søren Christensen

Revisor: Søren Hindbo