****

Som pilotprojekt fik Stenderup Halvøen bevilliget penge til i to år at kunne ansatte en halvøkoordinator, som på konsulentbasis ville kunne vejlede, igangsætte og følge op om projekter og nye idéer, samt at koordinere de allerede igangværende aktiviteter på halvøen. Koordinatorerne kan også være behjælpelige med at søge fonde - forudsætning er dog, at aktiviteten er til gavn for fællesskabet på halvøen.

Der er p.t. to halvøkoordinatorer som arbejder på deltid, og som er ansat af Halvørådet. De er:

Bodil Knutz,  bodilknutz@gmail.dk;  mob.nr. 2218 9766

Margreet Smit stenderuphallo@gmail.dk; mob nr. 2789 9739