Solkær Enge – et unikt naturområde genskabt i 2004

Der blev diskuteret, der blev drøftet, og bølgerne gik højt. Der blev slået streger på papiret i flere år. Men i 2004 var det så vidt. Gravemaskinerne var færdige med deres arbejde. Solkær Å havde fået sine slyngninger tilbage. Hegnspæle var trukket op. Der blev slukket for pumperne, som i 80 år havde arbejdet for at holde 80 hektar engarealer tørre, så de kunne bruges til landbrugsjord. I september blev dæmningen gravet væk, og vandet fra Lillebælt kunne blande sig med åens ferske vand og danne et nyt naturområde.

Det store projekt med naturgenopretning omfatter 180 hektar, som ikke længere må anvendes til landbrug. I stedet bestemmer vandstanden i Lillebælt, hvor stort et område af engarealerne, der er dækket af vand. Vejle Amt stod for projektet, som bl.a. skulle sikre bedre livsvilkår for dyrelivet og give en bedre vandkvalitet i Lillebælt.

Solkær Enge er ganske enkelt blevet et unikt naturområde, som besøges af rigtig mange mennesker, der  går, cykler og løber. Somme tider er der kunstudstilling i området. Og havørnen har slået sig ned i et træ med udsigt over området, men ingen siger hvor – for den skal have fred og ro.

Kilde: Kolding Kommune