Statsskove med masser af stier og skønne udsigter

Paradisbugten. Borgsted Bakke. Skansen. Husvold Voldsted.

Det er navnene på nogle af de geografiske nedslagspunkter i Statsskovene yderst på StenderupHalvøen. Det vidner om, at der har været mennesker for lang tid siden, at der er paradisisk, kuperet terræn og masser af vand.

Stenderup Skovene dækker et stort område, mere præcist et areal på 845 hektar, fordelt over tre skove. De ligger alle ud til vand, hvor Lillebælt bliver smallere. Her er høje skrænter med fantastiske udsigter over Fænø, Fænø Kalv, Kolding Fjord og over mod Fyns land.

Der er masser af muligheder for at gå, cykle og ride på stierne mellem 500 år gamle egetræer, søjlehøje bøgetræer og ahorn, gråpopler, avnbøg, lind, ask, nåletræer m.m. Rådyr, dådyr, grævlinge, ræve, harer, skovmår m. fl. lever i skoven og kigger somme tider frem fra sine skjulesteder. Og ja, det var her i Stenderup Skovene, at flere for en del år siden så en los, men den blev aldrig fundet.

Kilde: Naturstyrelsen

Om seværdigheder i statsskovene